Två personer står vid ett riv- eller byggprojekt inför en stensättning.

Om oss

En stensatt gång.

Om oss

Stenläggaren i Danderyd